Beate Mathisen overtar Thomas Selands arbeidsoppgaver i Arendal Fotball når han nå skal fullføre sin fagutdanning.

Beate tar over etter Thomas

Thomas Seland har fått et jobbtilbud som gjør det mulig for ham å fullføre en yrkesfagutdanning. Derfor avslutter han sitt engasjement i Arendal Fotball fra 1. august. Beate Mathisen overtar mange av hans oppgaver.

Thomas Seland (24) har jobbet på heltid i Arendal Fotball det siste året i en kombinert rolle som koordinator, materialforvalter og oppmann.  Han har gjort en formidabel innsats og sørget for at alt det praktiske rundt treningshverdagen og kamper for spillere og støtteapparatet for øvrig, har vært svært godt ivaretatt. Han gir også uttrykk for at han har trivdes godt i klubben, men har likevel valgt å takke ja til et jobbtilbud som gjør at han forhåpentlig kan få et fagbrev som rørlegger i fremtiden.

Det er nå klart at det blir Beate Mathisen som overtar de fleste av Thomas Selands arbeidsoppgaver. Hun blir engasjert i en heltidsstilling primært rundt A-stallen og skal sørge for å videreføre den gode standarden som Thomas og tidligere forgjengere i jobben har satt. Beate har vært en del av støtteapparatet i Arendal Fotball i flere sesonger og har vist seg som en svært allsidig medarbeider som har bidratt både rundt juniorlaget, videofilmet kamper, sørget for mat og drikke i forbindelse med kamper og treninger - i tillegg til at hun som de fleste andre i klubben er et "alt mulig-menneske" som påtar seg og løser oppgaver etterhvert som behovene oppstår. 

Arendal Fotball takker Thomas for strålende jobb - og ønsker samtidig Beate velkommen som heltidsmedarbeider i klubben!

Annonse fra Obos-ligaen: