Adidas er Arendal Fotballs nye utstyrsleverandør og samarbeidspartner fra og med 2017-sesongen.

Best mulig fotball i Arendal!

Arendal Fotballs samarbeidsklubb Grane trekker sitt A-lag fra seriespill i 2019. Styre og administrasjon i Arendal Fotball håper dette kan bidra til enda større felles innsats i talentarbeidet i regionen.

 I forbindelse med Granes beslutning om å trekke A-laget, har Arendal Fotball sendt følgende leserinnlegg til lokalpressen:

Grane er uten sammenligning den klubben som har levert flest spillere til Arendal Fotball. Slik håper vi det vil være også i fremtiden. For Arendal Fotball er A-laget som barn- og ungdom i Grane kan strekke seg mot.

Da Arendal Fotball ble etablert i 2010, var det i en erkjennelse av at vi må samle ressursene for å kunne utvikle toppfotball i Arendal. Både Grane og Trauma stilte sine plasser i divisjonssystemet til disposisjon og ga Arendal Fotball en plattform å bygge videre på.

Både Grane og Trauma er tradisjonsrike klubber som er viktige samlingspunkt for barn og ungdom i sine nærmiljøer, samtidig som klubbene har spilt en viktig rolle som identitetsbygger både i Arendal sentrum og på Tromøy. Det er norsk lokalfotball på sitt aller beste.

Arendal Fotball er en spisset toppfotball-satsing. Derfor har klubben bare stilt lag i G19-klassen, i tillegg til seniorfotballen. Da klubben ble etablert, var det også en felles forståelse om at denne satsingen ville frigjøre ressurser på seniornivå i breddefotballen. Tanken var at dette skulle skape større rom for en enda bedre satsing på barne- og ungdomsfotballen i de lokale breddeklubbene.

Etter som årene har gått har nåløyet for å få seniorkontrakt i Arendal Fotball blitt trangere. Klubben er profesjonalisert, noe som er en forutsetning for å etablere seg i norsk toppfotball. I kjølvannet av dette har det oppstått et vakuum i den lokale seniorfotballen. Det er bra at noen klubber ønsker å ta ansvar for å ta en posisjon på dette området. Vi trenger fotballspillere på alle nivåer – og i alle aldre – også i denne regionen. Men det er uheldig dersom rivaliseringen mellom lokale breddeklubber fører til at ressursene flyttes fra barne- og ungdomsfotballen til seniorfotballen.

Dette har Grane tatt konsekvensen av når klubben nå skal konsentrere seg fullt og helt om barne- og ungdomsfotballen kommende sesong. Når klubber som Express, Hisøy og Trauma alle føler det er grunnlag for å satse på seniorfotball akkurat nå, så sier det seg selv at det lokale spillertilfanget er begrenset.

I denne situasjonen er det en klok og langsiktig vurdering av Grane å konsentrere innsatsen om barne- og ungdomsfotballen. For på dette området er klubben uten sammenligning den ledende kraften i Arendals-regionen. Grane har størst tilfang av spillere, et kompetent trenerkorps og tilgang på svært gode treningsfasiliteter. De Grane-spillerne som vil mest, vil alltid være hjertelig velkomne i Arendal Fotball. Vårt juniorlag har i alle år vært dominert av tidligere Grane-spillere – og vår felles ambisjon er at det skal være tidligere Grane-spillere som setter sitt preg også på fremtidens A-lag i Arendal Fotball.

Vi tror derfor at de tilpasningene som nå skjer i de ulike klubbenes satsinger kan være til det beste for alle – både på kort og lang sikt. Og vår ambisjon er å være en enda bedre medspiller for Grane og de andre breddeklubbene – fordi vi har et felles mål: Best mulig fotball i Arendal!"

 

Annonse fra Obos-ligaen: