Grønne tall for Arendal

Arendal er rangert i beste kategori i NFFs rangering av økonomien i klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen.

Rangeringen sier noe om hvor solid klubbene er økonomisk, og i hvilken grad klubbene evner å tilpasse utgiftene etter inntektssiden. Arendal har både solid egenkapital og et tilfredsstillende driftsoverskudd - i tråd med klubbens langsiktige strategi om å aldri bruke mer penger enn man har til disposisjon.

I OBOS-ligaen er det Levanger og Tromsdalen som har størst økonomiske utfordringer, basert på vurderingene fra klubblisensnemnda ved utgangen av 2016. Arendal er sammen med Bodø/Glimt, Florø, Kongsvinger, Mjøndalen, Start, Strømmen og Åsane plassert i "grønn sone", mens Elverum, Fredrikstad, Jerv, Ranheim, Sandnes Ulf og Ull/Kisa alle er i "gul sone".

I Eliteserien er det bare Stabæk og Viking som pr. 31. desember 2016 endte opp med regnskapstall som plasserer dem i "rød sone".

Økte inntekter

Samlede driftsinntekter for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen i 2016 var over 1,7 milliarder kroner. Aldri før har driftsinntektene vært så høye for de to øverste divisjonene i norsk fotball, melder NFF i en pressemelding.

Driftskostnadene endte 73 millioner kroner høyere enn driftsinntektene. Ligaene leverte likevel et samlet positivt resultat etter skatt på 49 millioner kroner, noe som i all hovedsak skyldes spillersalg. Resultatet etter skatt var 30 millioner kroner dårligere i 2016 enn i 2015. Det er viktig å huske på at resultatet i 2015 ble positivt påvirket av gode sportslige resultater i UEFAs klubbkonkurranser.

Fin utvikling

- Det er kun resultatene fra 2015 og 2012 som er bedre enn fjorårets resultat. Vi ser er veldig fin utvikling i klubbøkonomiene, noe som er positivt. Klubbene tar mindre risiko, vurderer mer og bedre og vi ser generelt sett en god utvikling hos klubbene, sier NFFs klubblisensansvarlig Rune Nordhaug.

I årets herreligaer er det totalt kun fire klubber som er i rød kategori. Det er Stabæk og Viking i Eliteserien, og Levanger og Tromsdalen i OBOS-ligaen. Dette er helt klart gledelig, og det viser at det finansielle oppfølgingssystemet som vi innførte før 2009-sesongen har medført en positiv utvikling for klubbene, fastslår NFF i pressemeldingen.

Tæring etter næring

- Dette beviser at gode styringsverktøy, med god kontroll og oppfølging gir resultater. Det er likevel marginale justeringer som avgjør om en klubb lykkes med sin økonomiske utvikling eller ikke. Det er derfor viktig at klubbene fortsetter å sette tæring etter næring og ikke tar for stor risiko når de planlegger fremover. Klubber som tar seg tid til god og balansert utvikling tjener godt på dette over tid. Det er bare å se på Sarpsborg 08 som gjør det godt både sportslig og økonomisk, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Bedring på kvinnesiden

På kvinnesiden er tallene også samlet sett positive. Toppserieklubbene har i 2016 snittinntekter på 9,2 millioner kroner og utgifter på 9,1 millioner kroner. To klubber havner denne gangen i rød kategori.

- Klubbene i Toppserien viser god kontroll i økonomien. De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem. Toppserieklubbene har marginale økonomier og er veldig utsatt for kortsiktige svingninger. De må fortsette sitt sterke fokus på hvordan de skal opprettholde en stabil økonomi fremover, sier Svendsen.

Handlingsplaner

Rosenborg, Brann, Odd, Haugesund og Molde ble innvilget UEFA-lisens for deltagelse i UEFAs konkurranser i 2017/18. Molde har ikke behov for lisensen, da de ikke er sportslig kvalifisert.

Stabæk, TUIL, Levanger, Avaldsnes, og Vålerenga Fotball (Toppserien) må lage handlingsplaner etter å ha rapportert i rød kategori i det finansielle oppfølgingssystemet.

Annonse fra Obos-ligaen: