Roger Risholt leder A-stallens treninger inntil videre.

Risholt tar ansvar til ny trener-løsning er på plass

Roger Risholt har påtatt seg et midlertidig hovedansvar for å lede A-stallens treninger inntil spørsmålet om ny hovedtrener i klubben er avklart.

Mattias Andersson er foreløpig innvilget permisjon fra sin stilling og han var derfor ikke på plass på treningsfeltet da A-stallen startet opp igjen med fellestreninger torsdag ettermiddag.

- Jeg vet ikke hvor lang tid det tar før trener-spørsmålet er løst, men inntil videre har jeg sagt at jeg kan lede treningene sammen med Frank Bredal, sier Roger Risholt som allerede er tilknyttet klubben som juniortrener.

Noen spillere har fått noen dagers ekstra ferie, slik at det ikke var en komplett A-stall som møtte på treningen torsdag.

- Dette blir en lett trening for å komme igang igjen etter ferien. Vi venter derfor litt med fysisk testing for å kartlegge formen hos spillerne. Vi kommer til å ha stadig større intensitet på feltet de kommende dagene, men det blir neppe fullt trøkk før alle er tilbake mandag, sier Roger Risholt.

På spillermøtet før treningen orienterte også daglig leder Bård Sterk-Hansen og sportslig leder Geir Fone om prosessen som har pågått de siste dagene og dialogen med Mattias Andersson. Her ble det også opplyst om at klubben arbeider med å engasjere en ny trener, men det er foreløpig uklart hvor lang tid dette vil ta.

I tillegg til at klubben selv kartlegger aktuelle kandidater og henter inn referanser på trenere som passer den profilen Arendal Fotball ønsker, har klubben allerede mottatt flere henvendelser fra trenere som har signalisert interesse for Arendal-jobben.

- Vi ønsker å finne en løsning så raskt som mulig. Samtidig vil vi ikke forhaste oss. Derfor er vi glade for at Roger Risholt og Frank Bredal inntil videre tar ansvaret for treningene, sier sportslig leder Geir Fone.

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: