Per Carsten Michelsen
Arrangements- og anleggsansvarlig