KLUBBEN GJØR NYE MILLION-INVESTERINGER PÅ BJØNNES

Rundt 30 millioner kroner vil Arendal kommune investere i "nye Bjønnes". I tillegg investerer Arendal Fotball nærmere ni millioner kroner i bedre fasiliteter for publikum, media og samarbeidspartnere.

Den totale prislappen for Norac stadion nærmer seg dermed 40 millioner kroner for første byggetrinn. Av dette bidrar altså klubben med anslagsvis ni millioner, Norac kjøper rettighetene til stadionnavnet for 12 millioner kroner (over 12 år), samtidig som kommunen får momsrefusjon og noe tippemidler. Dette gjør at kommunens nettoutgifter er beregnet til å bli rundt 11 millioner kroner - mens altså totalkostnaden nærmer seg å bli fire ganger så høy.

"Kostnadene blir et sted mellom 8,5-9 millioner kroner for klubben"

— Per Carsten Michelsen

- Investeringen kommunen gjør er på mange måter bare  "grunnmuren" for en ny stadion, og mye av dette blir altså dekket gjennom salg av navnerettighetene. Det betyr at det bygges nytt kunstgressdekke, nytt vanningsanlegg, undervarme, lys og 1000 sitteplasser under tak innenfor rammene av det kommunen har sagt ja til. Utover dette må klubben selv gjøre store investeringer, sier Per Carsten Michelsen som har ansvaret for anleggsutvikling i Arendal Fotball.

Det mest synlige grepet kommer til å bli byggingen av 60 modulbrakker som skal gi klubben den infrastrukturen og de innendørsarealene som er nødvendige. - I tillegg investerer klubben i nye tribuner på begge kortsidene. Inventar, lydanlegg, oppussing av eksisterende klubbhus og en rekke andre mindre utbedringer bidrar til at kostnadene samlet sett blir et sted mellom 8,5-9 millioner kroner for klubben. Disse pengene må klubben nå skaffe finansiering til, men vi har en god plan for å løse dette også, sier Per Carsten Michelsen.

Dette bygger klubben på Norac stadion

  • 60 brakkemoduler. Pris: ca 3 millioner kr

  • Tribuner på begge kortsider (1620 sitteplasser). Pris: ca 3 millioner kr

  • Nytt lydanlegg for stadion. Pris: ca 300.000 kr

  • Innbytterbenker med plass til 14 personer i hver boks

  • Oppussing av gammelt klubbhus

Annonse: