BLI MEDLEM!

Arendal Fotball er en medlemstyrt klubb. Sammen skal vi bygge toppfotballkultur i byen. Bli med!

Gjennom å være medlem i Arendal Fotball gir du verdifull støtte til klubben - først og fremst gjennom ditt engasjement og interesse for å bidra til å utvikle prosjektet.

Medlemskap i Arendal  Fotball gir stemmerett på årsmøtet, og du vil også få invitasjoner til interne klubbarrangementer og andre aktiviteter som er rettet spesielt mot medlemmer.

Ett års medlemskap koster bare 200 kroner (2024). 

Meld deg inn her!

Tusen takk for din støtte!

Annonse: