Arendal Fotball og Hisøy IL med samarbeidslag for 2024

Laget skal fungere som en vei inn i toppfotballen for unge, ambisiøse og treningsvillige spillere i distriktet. Samtidig gir det mulighet for en kamparena for spillere i Arendal Fotball sin A-stall som ikke får tilstrekkelig spilletid for PostNord-laget.

Arendal Fotball og Hisøy IL har inngått en avtale om å stille et herre samarbeidslag for sesongen 2024. Laget vil overta Hisøy IL sin plass i seriesystemet som Hisøy/Arendal Fotball 2

Styreleder i Arendal Fotball, Lars Inge Holte, er klar på at sesongene uten et 2. lag har skadet den lokale rekrutteringen til A-laget.

- Skal vi gi lokale spillere mulighet til å utvikle seg til å spille på høyt nivå må vi tilby kvantitet og kvalitet i treningshverdagen til disse spillerne, og også gi de en mulighet til å kjenne på nye nivåer gjennom hospitering med A-laget.

- Talentutvikling i regionen må styrkes og her har Arendal Fotball ambisjoner om å ta et betydelig større ansvar i tiden fremover. Dette må skje i nært samarbeid med alle klubber i området og Arendal Fotball vil i høst invitere alle klubber til diskusjoner rundt hvordan dette best mulig kan organiseres.

Det har heller ikke vært gunstig for spillere med lite spilletid for A-laget at de ikke får kamptrening.

- En god treningshverdag er en ting, men spillere trenger kamptrening. Mangelen på kamptrening har vært et savn for en del spillere i A-stallen og dette er et hull som vi tetter gjennom dette samarbeidet.

Daglig leder i Arendal Fotball, Asbjørn Sauesund, ser for seg endringer i sammensetningen av A-stallen neste sesong.

-Når Arendal Fotball nå får et 2. lag gjør det at klubben kan tillate seg å ha en noe mindre stall enn det vi har nå, og at spillere kan «flyte» mellom lagene. Når vi har færre spillere i stallen vil det til enhver tid være plass for lokale talenter som tar steg gjennom det som vises på samarbeidslaget. Denne muligheten tror vi mange lokale ambisiøse spillere vil finne attraktiv.  

Leder av Hisøy IL Fotball, Christian Hermansen, er fornøyd med at avtalen som nå er inngått.

- Vi har valgt å heve blikket og se hva som er best for Arendalsfotballen som naturligvis også inkluderer barn og ungdom på Hisøy. Med et samarbeid med Arendal vil vi sammen tilrettelegge for at lokale unge, ambisøse, treningsvillige og talentfulle spillere vil kunne få et svært godt balansert kamp- og treningstilbud (AF2/Hisøy 4.divisjon) og med det være bedre rustet for å spille for Arendal Fotball. I tillegg vil disse spillerne se en tydeligere og mer oppnåelig vei mot toppfotballen.

Hermansen innrømmer at tiden er inne for å tenke nytt

- Hele fotballgruppen som inkluderer fotballtyret, trenerteam senior, spillere og øvrige nøkkelpersoner i Hisøy IL Fotball står samlet bak beslutningen om å tenke nytt og inngå dette samarbeidet. Vi ønsker å være nytenkende, og har stor tro på at Arendal Fotball kan bli med å revitalisere fotballen på alle nivåer i Hisøy.

 

Det tas forbehold om at søknaden om samarbeidslag godkjennes av NFF Agder.

 

Spørsmål kan rettes til:

 

Christian Hermansen, Leder, Hisøy IL Fotball, 93217439

Lars Inge Holte, Styreleder, Arendal Fotball, 91894306

Asbjørn Sauesund, Daglig leder, Arendal Fotball, 93029228

Annonse: