Arendals Fossekompani forlenger samarbeidet med Arendal Fotball

Etter at Arendals Fossekompani i fjor kom inn som partner er begge parter fornøyde med samarbeidet og avtalen utvides for 2023. Arendals Fossekompani har øremerket deler av støtten til Arendal Fotball sitt arbeid med barn og unge, i tillegg til at halvparten av midlene skal gå til damelaget. I år vil også Arendals Fossekompani sin logo være å finne på klubbens draktsett!

Når fjorårets avtale ble inngått med Arendal Fotball var Arendals Fossekompani klar på at det ikke bare er resultatene på banen som er av betydning. Det at selskapet nå går enda tyngre inn i Arendal Fotball er en anerkjennelse av det arbeidet som har blitt lagt ned i klubben for å være en klubb som tar bærekraft, inkludering og likestilling på alvor.

Bærekraftsdirektør i Arendals Fossekompani, Ingunn Ettestøl, er klar på at det å engasjere seg i lokalsamfunnet er en del av selskapets sosiale ansvar. 

- Vi heier på sportslig suksess, men resultatene vil svinge fra kamp til kamp og sesong til sesong. Minst like viktig som sportslig suksess, er å skape vedvarende, positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Arendal Fotball er en positiv bidragsyter som gjør det litt bedre – og litt mer spennende – å bo og leve i Arendalsdistriktet.

Lars Magnus Eldrup Fagernes og Magnus Johansen fra Arendals Fossekompani tok turen innom Norac stadion når brakka sydet av spillere fra både herre- og damelaget, og har merket seg at det er mye positivt som nå skjer rundt klubben.

- Fotball er en viktig identitetsmarkør for veldig mange, og det at Arendal nå har lag for både kvinner og menn i toppfotballen er noe som virkelig engasjerer!

Daglig leder i Arendal Fotball, Asbjørn Sauesund, er svært glad og takknemlig for å ha med Arendals Fossekompani videre.

- Tilliten Arendals Fossekompani viser oss er svært motiverende, og en bekreftelse på at vi er på rett vei. Den nye avtalen er også en annerkjennelse for den store jobben alle i og rundt klubben gjør hver dag for å kunne gi byen store fotballopplevelser på Norac stadion!

Annonse: