Det blir veldig mye å se frem til for alle fotballinteresserte i Arendal i 2017!

Dialog om trenerskifte i Arendal Fotball

Arendal Fotball har i dag hatt et møte med Mattias Andersson der klubben har gjort det klart at man ønsker en fornyelse på trenersiden.

Bakgrunnen er først og fremst den sportslige evalueringen av vårsesongen der resultatene har vært svakere enn forventet.

- Vi opplever dialogen med Mattias som konstruktiv og god. Derfor skal vi også bruke den tiden som er nødvendig for å finne frem til en løsning som både han og klubben er fornøyd med. Vi er åpne for en løsning som innebærer at han fortsatt vil være tilknyttet klubben. Samtidig har klubben konkludert med at vi ønsker en ny hovedtrener som kan bidra til å skape resultatmessig fremgang, sier sportslig leder Geir Fone.

Han understreker at arbeidsforholdet til Mattias Andersson ikke er avsluttet, slik saken står nå.

- Vi ønsker å opptre ryddig i denne sammenhengen, og vi har stor respekt for Mattias både som medarbeider, fotballtrener og leder. Men noen ganger er det slik i fotballen at man ikke får det helt til å stemme selv om alle parter ønsker å trekke i samme retning. Da må vi gjøre de grepene som er nødvendig for å snu en negativ utvikling. Det er vår oppfatning at Mattias har forståelse for at klubben ønsker endringer, og vi har en åpen dialog med Mattias om hvordan et skifte av hovedtrener kan gjennomføres. Samtidig har vi forståelse for at han i denne situasjonen trenger litt tid til å tenke seg om før vi trekker en endelig konklusjon knyttet til hans videre forhold til Arendal Fotball, sier Geir Fone.

Spillere og ansatte i klubben ble onsdag orientert om dialogen som er innledet med Mattias Andersson. - Vi hadde ønsket å komme i mål med dialogen med Mattias før dette ble offentlig. Vi tar til etterretning at dette ikke var mulig, men ønsker ikke å kommentere saken utover denne redegjørelsen så lenge det er en pågående prosess mellom klubben og treneren, sier Geir Fone.

Annonse fra Obos-ligaen: