IMG_20240227_2213471

Endringer i Hisøy/Arendal Fotball 2

Samarbeidslaget mellom Hisøy og Arendal Fotball er viktig for å etablere et godt trenings- og kamptilbud til unge og ambisiøse spillere i vårt område.

På bildet: Johan Ekra, Oliver Fjalsett, Brian Haugenes.

Laget ble dannet med en stamme av spillere fra Myra sitt 07-lag, men siden har det kommet til spillere fra en rekke klubber. Gruppen består nå av 16-18 spillere, der de fleste er førsteårs juniorer.

Tettere bånd til Arendal Fotball

Fra spillere og trenere på samarbeidslaget har det blitt etterlyst en sterkere link til Arendal Fotball, både når det gjelder anlegg og trenerressurser. Hisøy sin motivasjon for samarbeidet har hele veien vært å bidra til at Arendal får et bedre tilbud til talenter, uavhengig av klubbtilhørighet. Hisøy har derfor støttet tanken om at vi nå knytter laget enda tettere til Arendal Fotball.

Nå styrkes et allerede sterkt trenerapparatet med Arendal Fotballs utviklingsansvarlig Tor-Erik Kristiansen (hovedtrener), som går inn i trenerteamet sammen med Sune Kiilerich, Tore Digernes og lagleder Preben Jakobsen. Tor-Erik vil fortsatt primært jobbe med talentene i Arendal Talent (13-16 år), men det vil tilpasses slik at han kan lede noen treninger hver uke. I tillegg vil Vegard Hansen engasjere seg mer i laget, og vil delta på kamper og noen treninger. Laget vil heretter ha et spillemønster og formasjon som ligger tett opp til det A-laget har.

Laget har siden oppstarten trent primært på Myra grunnet utfordringer med banekapasitet både på Norac stadion og på Hisøy. For å gjøre plass til treningsgruppen på Norac stadion vil det gjøres tilpasninger fra våre andre lag, slik at i alle fall 1-2 treninger i uken kan foregå på stadion.

Endringene  som gjøres skal gi spillerne en enda bedre utviklingsarena, samt gi en bedre og mer gjenkjennelig kamptrening for spillere fra A-stallen. I tillegg er ambisjonen at det skal være enda mer attraktivt for de beste spillerne i Hisøy å spille kamper for laget.

Neste kamp for Hisøy / Arendal 2 er mot Grane på Norac Stadion mandag kl 20:00.

 

Annonse: