Jan Sigurd Otterlei.

Fortsetter som styreleder

Jan Sigurd Otterlei ble gjenvalgt som styreleder i Arendal Fotball på klubbens årsmøte tirsdag. Samtidig ble Lars Inge Holte og Ole Magnus Heimvik valgt inn som nye styremedlemmer.

Jan Sigurd Otterlei, som helt siden etableringen av klubben har hatt en helt sentral rolle i Arendal Fotball, er altså klar for enda en periode som styreleder. Selv om han nå er bosatt i Tønsberg, er engasjementet for klubben like stort og hans selskaper Norac og Adax fortsetter også som generalsponsorer i klubben.

Årsmøtet ble gjennomført på Norac stadion tirsdag kveld. Korona-pandemien bidro til at årsmøtet ble utsatt også i år, men denne gangen var det altså mulig å gjennomføre et fysisk møte.

I tillegg til å velge nytt styre, besluttet årsmøtet også å opprette et eget damelag fra og med sesongen 2022. I år vil Sørfjell og Arendal Fotball ha et samarbeidslag på damesiden, men fra og med neste sesong vil klubbene søke om at Arendal Fotball overtar Sørfjells plass i divisjonssystemet. Dette ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.

Selv om 2020-sesongen ble krevende både sportslig og økonomisk, så viser klubbens årsregnskap at man lyktes med å tilpasse driften til endrede rammevilkår og lavere inntekter. Årsomsetningen i 2020 endte på 16,3 millioner kroner og klubben fikk et positivt driftsresultat på 698000 kroner. 

Årsmøtet godkjente også forslaget til budsjett. Dette legger opp til inntekter på 14,6 millioner kroner og det budsjetteres med et overskudd på rundt 700000 kroner, basert på at det nå er lagt opp til at det skal spilles full serie denne sesongen. Budsjettet omfatter også driften av damelaget.

Morten Kraft trådte ut av styret etter å ha vært en viktig bidragsyter helt siden klubben ble etablert. Han har i perioder vært både styreleder og daglig leder i klubben, men ønsket altså selv å få avløsning som styremedlem nå.

Årsmøtet valgte følgende styre:

Styreleder: Jan Sigurd Otterlei.

Styremedlemmer: Geir Fone (nestleder), Rune Aarrestad (sportslig leder), Beate Pettersson (økonomiansvarlig), Trond Madsen, Sidsel Pettersen, Lars Inge Holte og Ole Magnus Heimvik.

I tillegg oppnevner samarbeidsklubbene Grane og Trauma hver sin observatør som har møte- og talerett i styret.

Frank Johansen og Robert Skaare ble valgt som ny valgkomité, mens Harald Worren og Knud Nilsen fortsetter i kontrollkomiteen.

Annonse: