Are Skindlo står bak eiendomsselskapet Mira Mare og mener satsingen i Arendal Fotball gjør byen mer attraktiv å etablere seg i.

- Gjør Arendal til en mer attraktiv by

Eiendomsselskapet Mira Mare utvider sitt samarbeid med Arendal Fotball i 2017. - Jeg vil gjerne være med på å utvikle Arendal, og det Arendal Fotball nå er igang med betyr noe for hele regionen, sier Are Skindlo som står bak Mira Mare.

Are Skindlo er tungt involvert i en rekke utbyggingsprosjekter i regionen etter at han flyttet hjem for flere år siden.

- Jeg er fortsatt aktiv i en del prosjekter i Oslo, men forsøker å flytte stadig mer av aktiviteten til Sørlandet. Derfor er jeg også opptatt av at det skjer utvikling i Arendal, og det er i den sammenhengen Arendal Fotball er viktig for oss som selskap, sier han. - Denne satsingen er med på å bygge Arendal, og jeg brenner for utvikling, ikke minst i Arendal sentrum. Dessuten er utviklingen av Bjønnes-området viktig for oss. Vi jobber med å realisere Arendalsporten på Strømsbusletta, og sammen med det som nå skjer rundt stadion på Bjønnes så tror jeg vi vil være med på å løfte hele dette området som en ny, attraktiv bydel i Arendal, legger han til.

Are Skindlo og Mira Mare skiller seg på mange måter ut fra mange andre samarbeidspartnere, fordi økt synlighet isolert sett ikke er det viktigste for dem. - Likevel er det viktig for oss å støtte opp om idretten og de positive kreftene i byen. Det bidrar til at byen blir mer attraktiv, og dermed blir det også lettere for oss å utvikle våre prosjekter, sier Skindlo som er tungt inne i utvikling av både næringseiendom og boliger.

I tillegg til Arendalsporten på Strømsbusletta, er kanskje Barbu Brygge det mest profilerte prosjektet Mira Mare er involvert i. - Vi har fått på plass viktige avtaler for Arendalsporten de siste dagene, så vi håper vi snart kan komme igang med byggingen der, sier han. - Samtidig er jeg engasjert i flere spennende prosjekter som jeg foreløpig ikke kan si så mye mer  konkret om utover at det dreier seg om å utvikle boligområder i regionen. Det betyr at vi ønsker oss aktivitet i byen. Det er bra for oss at Arendal styrker sin attraktivitet, og derfor er jeg glad for å ha blitt enig med Arendal Fotball om et utvidet samarbeid, sier Are Skindlo.

Annonse: