Pressemelding

Pressen har omtalt en konkursbegjæring fra Skatteetaten i dag. I den sammenheng ønskes det å orientere om situasjon.

Arendal Fotball hadde ved årskiftet en positiv egenkapital på 3,3 mill. kr. Likviditeten er likevel tidvis utfordrende, og vi har valgt å utsette betaling av en momsterrmin. Vi har utestående fordringer som langt overgår denne momsterminen. Vi har fått forsikringer om at dette blir innbetalt slik at denne saken kan avsluttes.

 

Annonse: