Steinar Pedersen på trening for kampen mot Moss.

Slik blir vi bedre i 2020!

Etter sesongslutt har Steinar Pedersen og resten av det sportslige apparatet gjennomført en grundig evaluering av 2019-sesongen. I tett dialog med spillere, ledelse og administrasjon i klubben, er det pekt ut noen tydelige grep som forhåpentlig vil gi sportslig fremgang allerede kommende sesong.

Et omfattende evalueringsarbeid har pågått de siste ukene der målet har vært å avdekke hva som må til for at klubben skal ta nye steg både kommende sesong og i årene fremover. Spillerne har vært sentrale i denne evalueringsprosessen, men også støtteapparatet og klubbens drift har blitt gjennomgått for å identifisere både kvaliteter som kan dyrkes ytterligere og utfordringer som må jobbes med.

Steinar Pedersen mener grepene som nå tas vil legge et bedre grunnlag for fremtiden.

Kontinuitet blir en nøkkel

- Vi er enige om at vi nå må ha større kontinuitet i alt vi driver med. De siste sesongene har klubben gjennomgått svært store endringer, spesielt på spillersiden. A-stallen er kraftig forynget og mange nye spillere har kommet inn. Etablerte spillere er byttet ut med spillere som fortsatt har betydelig utviklingspotensial. Jeg er sikker på at dette vil gi oss fremgang på sikt, men vi konstaterer at det er utfordrende å skape stabilitet i de sportslige prestasjonene med så store endringer over et nokså kort tidsrom som det vi har sett i løpet av den tiden jeg har vært i klubben, sier Steinar Pedersen.

Hele 18 nye spillere har kommet til Arendal Fotball etter at Steinar Pedersen overtok det sportslige hovedansvaret sommeren 2018. Han lover at det ikke blir like mange endringer i tiden fremover.

- Det vil alltid være noen spillere som slutter og nye som kommer til, men jeg er veldig godt fornøyd med spillergruppen vi har i dag. Derfor planlegger vi ikke store utskiftninger i vinter. Samtidig er det et mål for oss å få inn spillertyper som vi i dag mangler i enkelte posisjoner, og vi har også et mål om å inkludere yngre, lokale spillere rundt A-stallen, forteller Steinar Pedersen.

Ikke godt nok, men bedre

Selv om sesongen 2019 ble svakere enn forventet resultatmessig, så er en av hovedkonklusjonene i evalueringen at det er mye som er på rett vei.

- Spillerne rapporterer om at de opplever treningsopplegg og den sportslige strukturen som bra. Vi har registrert klar fysisk fremgang for de aller fleste spillerne, men vi har også gjort oss noen refleksjoner om sesongforberedelsene vi hadde i fjor. Kanskje kjørte vi i overkant tøft over en litt for lang periode. Derfor justerer vi noe på dette nå i vinter.  Vi skal fortsatt trene mye, med riktig belastning og innhold for å være svært godt fysisk rustet til å avgjøre kampene når de står og vipper, sier Steinar Pedersen.

Han er også svært opptatt av å skape en sammensveiset spillergruppe med tette relasjoner og et sterkt fellesskap.

- Fotball er et lagspill og alle fremgangsrike miljøer påpeker viktigheten av god lagånd og samhold som nøkkelfaktorer til suksess! Vi skal ha en kultur der vi gleder oss over at andre lykkes. Vi skal stå sammen og gjøre hverandre bedre, både i motgang og medgang. Det betyr også at vi må våge å være krevende, direkte og ærlige med hverandre. Derfor er det viktig for meg, og det øvrige støtteapparatet, å være enda tettere på spillerne og ha god dialog med dem, også når det gjelder individuell analyse og personlige tilbakemeldinger. Samtidig har spillerne også et ansvar for å stille høye krav, både til hverandre og seg selv, for å heve standarden på alt vi jobber med for å oppnå utvikling, sier han.

Tettere lokal forankring

Nøkkelgrepene foran 2020-sesongen er altså større kontinuitet, utvikle de spillerne som allerede er i klubben og finne klare forsterkninger i enkelte posisjoner der det ikke har vært god nok dekning. Samtidig skal klubben gjøre mer for å sikre den lokale forankringen. Det betyr å komme tettere på breddefotballen i regionen og å være åpne og inviterende overfor omgivelsene. Alle skal føle seg velkomne på Norac stadion. Dette krever at klubben selv tar aktive grep for å involvere flere. Det er Arendal Fotballs ansvar å utvikle disse relasjonene, og det er også en klar oppgave administrasjonen har fått fra klubbens ledelse.

- Vi har gode rammevilkår i klubben, men vi har også et stort forbedringspotensial på veldig mange områder. Derfor vil det aller viktigste være at vi blir enda flere som trekker i samme retning. Det er opp til oss selv å bli bedre lagbyggere, og det er ikke et treneransvar alene. Alle som bryr seg om klubben og ønsker toppfotball i Arendal må bidra til dette. Vi kan ikke vente på at flere melder seg på. Vi må inkludere og engasjere gamle og nye venner. Målet er å skape fremgang, både på og utenfor banen, fastslår Steinar Pedersen.

Annonse fra Obos-ligaen: