Bård Sterk-Hansen kan smile over at inntektssiden ser svært lovende ut for Arendal Fotball foran debutsesongen i Obosligaen.

Slutter som daglig leder

Bård Sterk-Hansen har varslet at han ønsker å fratre sin stilling som daglig leder i Arendal Fotball fra nyttår. – Det har vært et vanskelig valg, men jeg tror timingen er riktig for et skifte nå, sier han.

Bård Sterk-Hansen ble ansatt som markedssjef i Arendal Fotball våren 2016 og allerede 1. september samme år ble han daglig leder i klubben, og fikk altså gleden av å kunne juble sammen med resten av byen over opprykket til OBOS-ligaen. Det ble gjort en enorm innsats av alle i klubben etter opprykket, fordi verken arena eller organisasjon var tilpasset de kravene som stilles i toppfotballen. 

Nå velger han altså å slutte etter en svært spesiell sesong som har vært preget av korona-pandemien, permitteringer og et helt spesielt serieoppsett etter at kampene kom i gang så sent som i juli måned.

Vil bidra fortsatt

- Jeg kommer alltid til å være Arendal-supporter, og jeg vil også bidra som frivillig i Arendal Fotball i fremtiden. Men dette er en jobb som krever enormt engasjement langt utover vanlig kontortid. Samtidig er alle fotballklubber rammet økonomisk av korona-effektene. Derfor planlegger vi for neste sesong med reduserte kostnader. I den situasjonen mener jeg klubben bør prioritere å bruke ressursene på sport. Det betyr samtidig at de største kostnadskuttene bør tas gjennom reduserte utgifter til administrasjon og støttefunksjoner, sier Bård Sterk-Hansen.

Han erkjenner at det også er med vemod at han gir seg i klubben etter denne sesongen.

- Jeg har satt stor pris på å samarbeide med mye flotte og flinke mennesker, både internt og ikke minst eksternt. Vi har etterhvert etablert et nettverk av gode samarbeidspartnere som har vært viktige for oss. Det er også mange hyggelige og inspirerende mennesker jeg har blitt kjent med og har hatt gleden av å samarbeide med i andre klubber og i fotballmiljøet generelt. Selvfølgelig vil jeg også savne de som er aller viktigste i en fotballklubb, nemlig spillerne. Vi har en flott gjeng i Arendal Fotball, og de har absolutt vist seg fra sin aller beste side denne sesongen med svært krevende smittevernregler, perioden med permitteringer og ellers mindre forutsigbarhet enn vi vanligvis opplever i fotball-Norge, sier han.

Ingen vanlig jobb

Styreleder Jan Sigurd Otterlei har forståelse for at den daglige lederen velger å slutte etter nesten fem år i klubben.

– Det er ingen vanlig jobb og Bård har nedlagt betydelig mer tid og krefter på å sørge for den daglige driften enn det som ligger i arbeidsinstruksen. Han har vært involvert i nesten alt klubben har drevet med, noe som strekker seg fra spillerkontrakter og økonomi, via markedsarbeid og forholdet til alle våre samarbeidspartnere, til reiseopplegg, drift av juniorlaget, talentsamlinger og mye mer. Han har arbeidet helhjertet for å styrke og utvikle klubben, både i medgang og motgang. At han nå ønsker å gjøre noe annet fremover, må vi derfor ha forståelse for, sier Otterlei. - Jeg takker Bård for den store innsatsen han har lagt ned for Arendal Fotball, og er samtidig glad for at han er så tydelig på at han fortsatt vil heie på klubben og bidra som frivillig på dugnadsbasis der det er behov for hans arbeidsinnsats og erfaring, understreker styrelederen.'

Lavere kostnader

Arendal Fotball vil nå starte arbeide med å reorganisere den daglige driften før neste sesong. – Vi ser på ulike modeller, men jeg kan bekrefte at vi planlegger for 2021-sesongen med betydelig lavere kostnader enn vi har hatt de siste årene, sier Jan Sigurd Otterlei.

 

Annonse fra Obos-ligaen: