Sportsplan 2024-2026

Arendal Fotball har pekt ut retningen klubben vil gå de neste tre årene.

Arendal Fotball er, og skal være, spydspissen i fotballpyramiden i østre Agder (Arendal til grensen til Telemark). Klubben har den siste tiden jobbet med en sportsplan som skal definere hvordan en skal utvikle denne posisjonen i årene som kommer. Planen ble presenterte for klubbene i distriktet på et informasjonsmøte på Norac Stadion i går kveld. Planen ble godt mottatt av klubbene som var representert.

I første omgang er det sportsplan for herrer som er utarbeidet, mens tilsvarende for kvinnene nå igangsettes basert på samme mal.

Overordnet er målet at "Arendal Fotball skal være blant de 29 beste lagene i Norge i 2026". Med andre ord skal Arendal Fotball rykke opp til OBOS-ligaen innen to år, og deretter holde seg i divisjonen. Som en klubb med ambisjoner skiller ikke denne målsettingen seg vesentlig fra tidligere år. Det som er nytt er at klubben samler seg rundt et selvstendig mål om å "tilby lokale spillere en konkurransearena og gjennom målrettede tiltak øke andelen lokale spillere i A-stallen i planperioden" og definerer videre disse målrettede tiltakene.

Arendal Fotball skal tilby lokale spillere en konkurransearena og gjennom målrettede tiltak øke andelen lokale spillere i A-stallen i planperioden.

— Arendal Fotball

 

A-stallen

Stallen skal bestå av minimum 20 spillere, der minimum 16 spillere skal holde et nivå som tilsvarer at sportsplanens hovedmålsetting oppnås. Fire plasser i stallen er forbehold unge talenter (fortrinnsvis lokale) som har utmerket seg i forhold til alder, men som ved signering ikke nødvendigvis har nivået laget spiller på inne. Fellesnevneren for disse yngre talentene skal være at de antas å kunne ta betydelige steg i løpet av kontraktsperioden.

Det er store penger i internasjonal, og også nasjonal, fotball. For å ta del i denne kaken vil utvikling av spillere som kan gå videre til større klubber være nødvendig. Lengre kontrakter på spillere der det identifiseres et vesentlig videresalgspotensiale vil derfor bli prioritert. Av den grunn, og for å ha større kontinuitet i spillerstallen skal 40-60% av nye kontrakter inngås med en varighet på mer enn ett år.

Oppsummert er de sentrale målene i sammensetningen av spillerstallen:

  • Høy nok kvalitet til å oppnå planens primære mål.
  • Rekruttere spillere med videresalgspotensiale.
  • Bidra til utvikling av lokale talenter. 

Arendal Fotball skal i tillegg til et A-lag ha et 2. lag på høyest mulig nivå, enten gjennom samarbeid med en annen klubb eller eget lag. I sommer ble det inngått et samarbeid med Hisøy om et samarbeidslag for 2024-sesongen, noe som blir en realitet forutsatt godkjennelse fra NFF Agder. 

Talentutvikling

Arendal Fotball har et mål om at 25% av spillerne i A-stallen har lokal tilknytning, og at spilletid for lokale spillere øker fra år til år i planperioden.

For å bidra til at distriktet over tid utvikler spillere som gjør at denne målsettingen nås, gjøres det nå en betydelig satsing på talentutvikling i regi av Arendal Fotball. 

Det vil opprettes treningsgrupper i aldersgruppene 13, 14, 15, og 16 år, hver bestående av de 8-10 beste, mest ambisiøse og treningsvillige spillerne i distriktet. Disse vil tilbys inntil to treninger per uke i regi av Arendal Fotball, samt at det settes sammen turneringslag på tvers av årgangene som skal delta i en eller flere eliteturneringer i løpet av sesongen. 

Tiltakene vil kreve betydelige trenerressurser. Det vil derfor ansettes en utviklingsansvarlig, som sammen med bidrag fra A-stallen sitt trenerteam vil utgjøre minimum ett årsverk. I tillegg er spillerne i A-stallen tiltenkt en rolle rundt treningsgruppene. Det vil også søkes samarbeid med alle gode krefter som vil bidra til talentutvikling i distriktet, herunder Sam Eyde vgs (fotball) og NFF Agder.

Samarbeid

For å lykkes med det ukontroversielle målet om å skape flere lokale toppspillere er en avhengig av at klubbene i distriktet støtter opp om tiltakene, og frigir sine spillere til treningsgrupper og hospitering hos Arendal Fotball. I påvente av at vi har en dedikert person (utviklingsansvarlig) på plass, ber vi deg ta kontakt med klubbkontakt Terjei Kløvfjell ([email protected]) eller daglig leder Asbjørn Sauesund (93 02 92 28, [email protected]) om du har spørsmål om sportsplanen.

Mer informasjon kommer når det nærmer seg oppstart for de forskjellige tiltakene.

SAMHOLD - STOLTHET - VINNERE - RESPEKT

 

 

Annonse: