Utvider og forsterker styret

På klubbens årsmøte som ble avholdt i går kveld ble styret utvidet med to styremedlemmer og ett varamedlem.

På bildet: Styreleder Lars Inge Holte. Foto: Ola Bjerkevoll (Agderposten)

Nye tilskudd til styret er Line Veronica Pedersen, Kjell Inge Askeland, og Margunn Haugenes (vara). Line er bosatt på Eydehavn, jobber ved UiA, og er styremedlem i NFF Agder. Kjell Inge er mangeårig medlem av sportslig utvalg i klubben og daglig leder i Agdersveis. Margunn er en av svært få i distriktet med UEFA Pro trenerlisens, i tillegg til en imponerende spillerkarriere. Hun er nå lektor (idrettsfag/fotball) ved Sam Eyde vgs.

Styret for 2024 består dermed av Lars Inge Holte (styreleder), Sverre Knutsen, Jan Sigurd Otterlei, Reidun Pihlmann, Trond Madsen, Line Veronica Pedersen, Kjell Inge Askeland, og Margunn Haugenes (vara).

Regnskapet som ble godkjent på årsmøtet viser et overskudd på 281 000 kroner av en omsetning på 17,9 millioner kroner. Klubben har per 31.12.2023 en positiv egenkapital på 3,3 millioner kroner. Årsmøtet vedtok også det fremlagte budsjettet for 2024 som viser 18,4 millioner kroner i inntekter og et nullresultat.

 

Annonse: