Terjei Kløvfjell.

- Vi må bidra mer i lokalfotballen

Arendal Fotball skal være en ressurs for hele fotballmiljøet i østre Agder. Nå har Terjei Kløvfjell påtatt seg oppgaven med å utvikle kontakten og samarbeidet med alle breddeklubbene i regionen.

- Min rolle er å koordinere kontakten og samarbeidet med klubbene rundt oss. Jeg er sikker på at vi kan lære mye de andre klubbene i distriktet, og vi kan kanskje også bidra med noe overfor dem, sier Terjei Kløvfjell.

Første gang

Det har vært gjennomført ulike tiltak for å styrke samarbeidet med naboklubbene gjennom hele Arendal Fotballs historie, men dette er første gangen klubben har engasjert en person til å ha dette som hovedoppgave. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at det ikke blir ordentlig kraft i dette samarbeidet uten at noen jobber dedikert med dette. - Trenere og spillere er selvfølgelig også viktige i denne sammenhengen, men de kan ikke ha dette som hovedoppgave. Samtidig må det også være slik at vi i Arendal Fotball må ta ansvar for å utvikle dette samarbeidet. Vi kan ikke bare vente på at breddeklubbene skal ta initiativ overfor oss, sier Terjei Kløvfjell.

Han har vært med i miljøet rundt Arendal Fotball helt siden klubben ble etablert. Han har fulgt klubben på nært hold og selv sett at det er et stort uforløst potensial for å få til tettere samarbeid med resten av fotballmiljøet. Dette er spesielt viktig for Arendal Fotball som ikke har egen barne- og ungdomsavdeling.

Følger opp

- I fjor høst var det mye engasjement, ikke minst i lokale medier, om Arendal Fotballs rolle i lokalfotballen. Klubben var veldig tydelig da på at ambisjonen er å styrke den lokale tilhørigheten, og også å gi et godt sportslig tilbud til flere lokale spillere. Dette initiativet er et bidrag til å følge opp det vi snakket om den gangen, sier Terjei Kløvfjell.

Det siste året har det vært vanskelig å samle folk, først og fremst på grunn av pandemien. Det vil sannsynligvis fortsatt ta en liten stund før all fotballaktivitet er tilbake på normalt nivå. Derfor er Terjei først og fremst opptatt av å bruke tiden fremover til å kartlegge behovene og ønskene i breddeklubbene. 

- Vi skal være lydhøre overfor klubbenes ønsker, men ting vi tenker på er for eksempel å invitere klubber på besøk hos oss for å følge treninger og kanskje møte spillere og trenere i etterkant. Alternativt kan vi også komme ut til klubbene og kanskje bidra på trenerforum eller i andre sammenhenger. Vi må tillate oss å prøve og feile. Det viktigste for oss er å komme i gang og lære av det som fungerer, sier Terjei Kløvfjell.

Hvis du vil kontakte Terjei for å diskutere samarbeid, så kan han nås på epost her - eller på telefon 909 85 094.

Annonse: