Rune Aarrestad og Norac er en langsiktig samarbeidspartner for Arendal Fotball. Nå har de forlenget avtalen som generalpartner for klubben, i tillegg til at selskapet har kjøpt rettighetene til stadionnavnet de neste 12 årene.

Vil forsterke lokal talentsatsing

Arendal Fotball vil ta enda større ansvar for spillerutvikling i nærområdet. Derfor jobbes det nå med en ny samarbeidsmodell for aldersbestemt fotball.

Helt siden etableringen av Arendal Fotball har klubben satset betydelige ressurser på et eget juniorlaget. Selv om juniorlagene gjennom årene har oppnådd gode resultater, har det vist seg at steget fra aldersbestemt fotball til 2. divisjonsfotball er svært stort. 

Derfor har klubbens styre besluttet å legge om satsingen fra og med neste sesong. Ett av hovedgrepene vil være å forsterke samarbeidet med breddeklubbene i nærområdet. Arendal Fotball vil inngå forpliktende avtaler med moderklubbene Grane og Trauma for å sikre tidligere innsats med spillerutvikling i yngre årsklasser. Klubben er også åpen for å inngå tilsvarende avtaler med andre breddeklubber i regionen.

- Vi har ikke lykkes godt nok med å få frem spillere fra egen juniorstall. Vårt mål er at 25 prosent av A-stallen skal bestå av lokale spillere, og vi har ikke klart å ha god nok ettervekst til at vi hvert år kan ta opp flere yngre, lokale spillere i A-stallen. Derfor vil vi nå jobbe med en ny modell, sier sportslig leder Rune Aarrestad.

Dette er bakgrunnen for at styret i Arendal Fotball har fattet følgende vedtak om forsterket satsing på lokal spillerutvikling fra 2022-sesongen: 

  1. Arendal Fotball ønsker å styrke arbeidet med spiller- og talentutvikling sammen med våre samarbeidsklubber. 
  2. Arendal Fotballs mål er å kunne inkludere yngre spillere fra vår egen region i klubbens A-stall hvert eneste år. Med dagens modell har vi ikke lyktes med å få tilstrekkelig kontinuitet i dette arbeidet.
  3. Arendal Fotball ønsker å bidra til et mer langsiktig og systematisk arbeid med spillerutvikling i regionen. Det betyr at innsatsen må styrkes også i yngre aldersgrupper enn bare G19. 
  4. For å sikre kontinuitet i arbeidet med ungdomsfotballen, må spillerne få gode trenings- og kamptilbud på et tidligst mulig tidspunkt. Dette bør skje i nærmiljøklubbene. 
  5. Arendal Fotball vil derfor forsterke samarbeidet med våre moderklubber Grane og Trauma når det gjelder barne- og ungdomsfotballen. Arendal Fotball vil bidra med både ressurser og kompetanse for å styrke kompetansen og utviklingstilbudet klubbene kan gi. I den grad andre breddeklubber i regionen ønsker tilsvarende samarbeidsavtaler med Arendal Fotball, så er vi åpne for å inngå slike avtaler. 
  6. Fra og med sesongen 2022 konsentrerer derfor Arendal Fotball sine ressurser omkring drift av seniorlag for henholdsvis damer og herrer. Klubben vil ikke stille G19-lag eller 2.-lag i serien i 2022. 
  7. De G19-spillerne som er i klubben, vil få personlig oppfølging for å sikre at de får et kamp- og treningstilbud i 2022 som gir dem best mulig utviklingsmuligheter.
  8. I samarbeid med Grane og Trauma vil Arendal Fotball ta initiativ til å etablere aldersbestemte «turneringslag» som samler spillere fra flere klubber med sikte på å delta i utvalgte cuper og turneringer.
  9. Arendal Fotball fortsetter sin satsing på talentsamlinger også i 2022. 
  10. Styret gir sportslig ledelse fullmakt til å utforme samarbeidsavtaler med Grane, Trauma og eventuelt andre breddeklubber i regionen med sikte på å styrke tilbudet for de mest motiverte spillerne i barne- og ungdomsfotballen. 
Annonse: