Bli partner

Arendal Fotball skaper entusiasme, samhold og opplevelser som varer lenge. Bli en del av laget!

  • Er lokal begeistring viktig for din virksomhet?
  • Vil du være med på å utvikle et toppfotballag i Arendal?
  • Vil du være med i et nettverk som knytter sammen mange av de ledende virksomhetene i vår region?
  • Vil du være en del av en attraktiv møteplass der du kan samle medarbeidere og forretningsforbindelser i uformelle, men spennende omgivelser?

Kan du svare ja på minst ett av disse spørsmålene, så bør du bli samarbeidspartner med Arendal Fotball. Vi tilpasser opplegget, slik at det passer for akkurat din virksomhet - både når det gjelder omfang, engasjement og økonomi!

Kontakt oss i dag:

Markedssjef

Thomas Moy
Mobil: 930 02 223
Epost: [email protected]

Annonse: