Arendal Fotball søker utviklingsansvarlig

Arendal Fotball har i ny sportsplan definert hvordan arbeidet med talentutvikling skal organiseres i klubben. Her vil den nye rollen som utviklingsansvarlig være sentral.

Les mer om sportsplanen og talentsatsingen her

Utviklingsansvarlig


Vil du være med å utvikle fremtidens toppspillere i vår region?

Utviklingsansvarlig i Arendal Fotball er ansvarlig for klubbens nylig vedtatte satsing på talentutvikling og er en nyopprettet stilling.

Arendal Fotball er, og skal være spydspissen i fotballpyramiden i østre Agder (fra Arendal til grensen til Telemark), Klubben har to lag, ett herrelag i PostNord-ligaen og ett kvinnelag i 2. divisjon. I tillegg vil det fra neste sesong være samarbeidslag/2.lag for herrer (5. divisjon) og kvinner (4. divisjon).

Klubben har ingen lag i barne- og ungdomsfotballen. Utviklingsarbeidet skjer derfor i samarbeid med klubbene i distriktet, gjennom trenings-/talentgrupper og turneringslag for årskullene 13-16 år.

Stillingen er 50-100% avhengig av kandidatens ønske, kvalifikasjoner, og hvorvidt en tar ansvar for både jente- og guttefotballen.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre treninger med talentgrupper.
 • Ha oversikt over talenter i distriktet, herunder uttak av spillere til de forskjellige talentgruppene.
 • Uttak til turneringslag og lagledelse på turneringer.
 • Følge opp/koordinere med klubbene/trenerne som har spillere i talentgruppene.
 • Koordinere andre trenerressurser som skal bidra inn mot talentgruppene.
 • Hovedkontakt for samarbeidsklubb (2. lag).
 • Møte i sportslig utvalg og styret på invitasjon.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum UEFA B-lisens
 • Relevant bachelor/master er ønskelig, men ikke en forutsetning.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling er ønskelig, men ikke en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • Dyktig relasjonsbygger i fotballmiljøet.
 • Ryddig, strukturert og effektiv.
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid – da mye av aktivitetene foregår på ettermiddag/kveld og helg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Asbjørn Sauesund, 93029228, [email protected] . Søknad sendes til samme adresse snarest, men senest 15. november.

 

Annonse: