Årsmøte 21. mars

Alle betalende medlemmer i Arendal Fotball har møte- og stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet behandler årsberetningen, godkjenner regnskap og budsjett, samt velger nytt styre for Arendal Fotball.

Du kan laste ned Årsberetning 2022her. 

Annonse: