Mathias Johansen og Sebastian Remme Berge vil fortsatt spille i Adidas-utstyr etter at Arendal Fotball har inngått ny samarbeidsavtale med utstyrsgiganten.

Fortsetter samarbeidet med Adidas

Arendal Fotball har inngått en ny og forbedret avtale med Adidas som klubbens utstyrsleverandør i samarbeid med Brekke Sport.

Adidas har vært Arendal Fotballs utstyrsleverandør siden 2017. Nå er altså avtalen reforhandlet og utvidet.

I forbindelse med at den forrige utstyrsavtalen utløp ved nyttår, har klubben hatt dialog med en rekke utstyrsleverandører for å kartlegge markedet. Utstyr er en betydelig kostnad for klubben, og derfor er gunstige samarbeidsavtaler viktig - også på dette området.

Både spillere og støtteapparatet har vært veldig tydelige på at de primært ønsket å videreføre avtalen med Adidas. Produktene holder høy kvalitet, både når det gjelder funksjonalitet og design. Når man da også kom til enighet med Adidas om en forbedring av dagens avtale i samarbeid med Brekke Sport, var det til slutt et enkelt valg å videreføre det gode samarbeidet som allerede er etablert med Adidas. I tillegg til å være det foretrukne valget for utøverne, bidrar også Brekke Sport i betydelig grad gjennom sitt servicenivå og fagkunnskap til å gjøre avtalen svært attraktiv for Arendal Fotball. 

Den nye utstyrsavtalen bidrar til at Adidas og Brekke Sport er blant Arendal Fotballs største og viktigste samarbeidspartnere, også på den kommersielle siden.

Annonse: